Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger och hajker tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 250 kronor per termin. För barn vars förälder är ledare är avgiften 250 kronor och för ledare är avgiften 100 kronor.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.